Cơ lịch tân toan chí thuỷ kiên
Trượng phu ngọc toái quý chuyên toàn

Saigo Takamori (Vị samurai chân chính cuối cùng)


Dịch nghĩa: Ý chí của con người là kết tinh sau bao lần trải qua khổ đau, cay đắng. Đường đường là một đấng nam nhi phải biết lấy việc rèn dũa bản thân sao cho sáng như ngọc làm trọng, phải biết xấu hổ khi sống không có ý chí, chỉ biết sống như một mảnh sành.


Đã mang tiếng trong trời đất
Thì phải có danh gì với núi sông

Nguyễn Công Trứ (Đi thi tự vịnh)