するめ・あたりめ đều dịch nghĩa là mực khô, 2 từ cùng diễn đạt một đồ vật giống nhau, vậy tại sao lại có đến 2 từ này được dùng cho đến ngày nay?
Từ xa xưa, mực khô được người Nhật dùng như là một lễ vật may mắn (縁起物) trong các sự kiện trọng đại như kết hôn, xây nhà. Lúc bấy giờ người ta đã gọi mực khô là するめ. Đến thời Edo, do trong từ するめ có từ する, từ này làm họ liên tưởng đến việc đánh bài, cá cược (お金お金を賭け事で「する」) để có được thành công nên họ đã thay する thành 当たり(縁起のいい), nên có từ あたりめ như ngày nay.