Nếu bạn từng sử dụng myetherwallet (MEW), thì bạn sẽ thấy chức năng giao dịch gửi ether offline trên trang web. Để sử dụng chức năng này bạn sẽ dùng 2 máy tính, 1 máy luôn để chế độ offline, không kết nối mạng internet và 1 máy tính có kết nối internet để thực hiện giao dịch. Máy offline sẽ chứa các thông tin về private key để đăng nhập. Khi bạn muốn thực hiện giao dịch gửi ether, bạn dùng private key đăng nhập và ví bạn trên máy offline (việc cài đặt MEW trên máy tính offline mình sẽ không đề cập ở đây). Bạn sẽ tạo giao dịch mới, sign (ký) vào giao dịch đó và copy giao dịch uỷ quyền đã được ký đó vào một máy có kết nối internet để thực hiện việc gửi giao dịch. Thực chất việc phân chia 2 máy tính online offline để thực hiện giao dịch như vậy là nhằm bảo vệ ví bạn được an toàn, private key bạn sẽ không bị đánh cắp vì bạn lưu trữ offline. Nói là gửi offline nhưng không phải hoàn toàn là offline, mà chỉ như một hình thức gửi uỷ quyền. Bạn nào muốn biết thêm cách cài đặt MEW trên máy tính offline thì tham khảo thêm đây: https://myetherwallet.github.io/knowledge-base/offline/running-myetherwallet-locally.html