Nếu bạn lưu trữ ETH ở các ví online như https://www.myetherwallet.com thì để kiểm tra số dư ETH và các tokens trong ví, bạn phải đăng nhập thì mới xem được. Có cách khác là bạn chỉ cần paste địa chỉ ví vào nhưng trang web dưới đây là bạn có thể xem được thông tin ví, lịch sử giao dịch..

  1. https://ethplorer.io
  2. https://etherscan.io/
  3. Đối với ETC: https://gastracker.io/