Có nhiều cách để quản lý môi trường phát triển app, nay mình giới thiệu cách quản lý môi trường phát triển develop và release dùng configurations và schemes. Ý tưởng của phương pháp này là dùng một global flag được định nghĩa trong phần swift flag của BuildSettings, trong code chỉ cần flag này đc set giá trị hay không để nhận biết môi trường phát triển tương ứng. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn tạo môi trường phát triển là Dev và Release từ app được tạo ra mặc định.
1. Tạo configuration mới và kết nối với Scheme

  • Trong mục Targets, ta click chuột phải vào Taget đã tồn tại và chọn Duplicate để copy target hiện tại. Bạn hãy đổi tên target mới này với hậu tố “Dev” để dễ phân biệt với môi trường Release, mình sẽ đổi tên app của mình thành “SW Dev”

スクリーンショット 2018-04-18 14.36.30

  • Tiếp theo nếu muốn bạn có thể thay đổi icon cho phiên bản Dev này bằng cách tạo new iOS App Icon và link đến target dev ở mục App Icons Source trong tab General.
  • Khi bạn tạo Target mới bằng cách Duplicate, mặc định 1 scheme mới cũng được tạo ra. Bạn chỉ cần đổi tên scheme này thành “SW Dev” là xong.

スクリーンショット 2018-04-18 14.37.24

2. Thêm Global flag và xử lý trong code Mình sẽ thêm 1 flag để nhận biết môi trường phát triển đang là môi trường Develop. Trong mục Build Settings, gõ tìm Swift flag ở ô tìm kiếm rồi thêm giá trị -D DEVELOP vào đây.

スクリーンショット 2018-04-18 14.42.00

Để kiểm tra flag này đã được set giá trị hay chưa, bạn dùng macros như dưới đây:

1
2
3
4
5
#if DEVELOP
let SERVER_URL = "http://dev.server.com"
#else
let SERVER_URL = "http://prod.server.com"
#endif

Các bước thiết lập như thế là xong, từ giờ khi bạn chọn Dev Scheme và run ứng dụng, ứng dụng bạn sẽ tự động chạy với configurations của môi trường dev.