Để cài đặt ứng dụng cho các thành viên trong team tester, hoặc muốn sếp test ứng dụng trước khi release app, có 3 cách theo mình biết là:
+ Kết nối máy từng người với máy tính và build
+ Upload lên testflight và những thành viên trong team sẽ nhận được thông báo cài đặt khi quá trình upload hoàn thành.
+ Tạo link cài đặt thông qua OTA (over-the-air)

Mỗi cách sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau, bản thân mình thích và sử dụng nhiều nhất cách thứ 3 nên nay sẽ trình bày ngắn gọn cách tạo ra link cài đặt cho ứng dụng của bạn.

Yêu cầu:

  • https server: server cá nhân hoặc 1 kho lưu trữ data như S3 của amazon có cài đặt ssh certificate.
  • file ipa cài đặt
  • file manifest.plist

Các bước thực hiện:

Step 1:
Trên xcode sau khi archive app xong -> chọn export -> Ad hoc distribution
Step 2:
Check vào mục Inclide manifest for over-the-air installation.
スクリーンショット 2018-06-26 17.12.50
Step 3:
Điền url nơi sẽ lưu trữ file .ipa trên server, image url thì ko cần điền chính xác cũng đc vì sau này ko cần dùng đến.
スクリーンショット 2018-06-26 17.13.48
Step 4:
Export ra file ipa.
Step 5:
Upload file ipa và file manifest.plist lên server
Step 6:
Tạo file html có link đến file manifest.plist:

1
<a class="button button-primary" href="itms-services://?action=download-manifest&url=https://huuthangit.com/apps/manifest.plist">Download App</a>

Step 7:
Gửi link file html đến cho tester.