Bài học cuộc sống mỗi khi quá bận rộn với nhiều việc cần phải giải quyết mà mình luôn tâm đắc. “Hãy nghĩ cuộc đời như một chiếc đồng hồ cát. Có hàng nghìn hạt cát ở phần trên của chiếc đồng hồ, và tất cả đều chậm rãi chảy qua chỗ thắt hẹp ở giữa. Chúng ta không thể làm được điều gì khiến chỗ thắt đó to ra để các hạt cát chảy qua nhanh hơn mà không làm hỏng đi chiếc đồng hồ. Mỗi khi bắt đầu một ngày mới, chúng ta có hàng trăm việc phải hoàn thành trong ngày hôm ấy. Nhưng ta cần phải làm từng việc một và và giải quyết chúng một cách từ từ, đều đặn mỗi ngày giống như hạt cát chảy qua chỗ thắt vậy. Bởi nếu không, chắc chắn chúng ta sẽ tự huỷ hoại cả thể lực và tinh thần của mình”.