Thời gian giao dịch (transaction) của coin phụ thuộc chủ yếu vào sức mạnh hệ thống, nhưng trung bình các coin có thời gian giao dịch trung bình như dưới đây:

 • Bitcoin: ~60 minutes (6 confirmations required)
 • Bitcoin Cash (BCH) : ~60 minutes (6 confirmations required)
 • Litecoin: ~30 minutes (12 confirmations required)
 • Dogecoin: ~20 minutes (20 confirmations required)
 • Namecoin: ~60 minutes (6 confirmations required)
 • Ripple (XRP): Transactions are immediate
 • Lumen (XLM) : Transactions are immediate
 • Ether (ETH) : ~6 minutes (30 confirmations required)
 • Ether Classic (ETC) : ~24 minutes (120 confirmations required)
 • Augur (REP) : ~6 minutes (30 confirmations required)
 • Iconomi (ICN) : ~6 minutes (30 confirmations required)
 • Zcash (ZEC) : ~60 minutes (24 confirmations required)
 • Tether (USDT) : ~60 minutes (6 confirmations required)
 • Dash (DASH) : ~15 minutes (6 confirmations required)
 • Gnosis (GNO) : ~6 minutes (30 confirmations required)
 • Monero (XMR) : ~30 minutes (15 confirmations required)
 • Melon (MLN) : ~6 minutes (30 confirmations required)
 • EOS (EOS) : ~6 minutes (30 confirmations required)